Úspěch Míly Škardy!V CNN je nám velkou ctí, že se můžeme podělit o tuto zprávu! Náš kolega, tlumočník Míla Škarda uspěl v celorepublikové soutěži Senior roku 2021 a vyhrál 2. místo. 

mílaě
Do soutěže ho s pomocí dalších kolegů nominovaly tlumočnice CNN. Nominační text si můžete přečíst: 

Miloslav Škarda je dítě neslyšících rodičů, můžeme proto říct, že je takzvaně bilingvní - jeho mateřským jazykem je český znakový jazyk a český jazyk.

Míla letos v prosinci oslaví 83. narozeninya posledních více než 20 let působí jako tlumočník českého znakového jazyka, mezi neslyšícími klienty je oblíbený, neustále vyhledávaný a diář má pořád zaplněný spoustou tlumočnické práce. 

Rozhodně nelze opomenout jeho tlumočnické nasazení v období pandemie. Tlumočení poskytoval naplno i přes to, že sám patří do tzv. nejohroženější skupiny 80+. Snažil se být maximálně prospěšný i nad rámec svých povinností, byl ke klientům laskavý, ochotný a obětavý a riskoval zejména své zdraví při terénní práci. Přestože mohl ubrat a pracovat z domova, pracoval od března 2020 naplno. Každou poptávku na tlumočení vzal a odtlumočil s odhodláním, nebojácností a skvělou energií, která se často nevidí ani u mnohem mladších kolegů. Po celou dobu ani jednou nepochyboval o tom, zda má jít do terénu, pohybovat se po něm městskou hromadnou dopravou a být s klienty, kteří potřebují zprostředkovat komunikaci v rizikových místech, jako jsou nemocnice, různé lékařské ordinace, úřady či pracovní pohovory. V době pandemie se ani tlumočníkům znakových jazyků nevyhnuly nejrůznější moderní technologie, online prostředí a nové programy, které bylo potřeba se rychle naučit používat. Ani v tom Míla nezahálí a není v žádném případě pozadu v pracovním ani v osobním životě. 

Míla tlumočil již od svého dětství, když pomáhal rodičům při vyřizování běžných každodenních záležitostí. Avšak v dospělosti se vydal na životní dráhu, která s tlumočením neměla nic společného. Pracoval na kladenské šachtě jako báňský technik, revírník, zástupce vedoucího úseku i jako důlní záchranář. S láskou se věnoval i sportu, na špičkové úrovni trénoval ligová družstva mužů a žen v házené.  Sám aktivně sportoval a sportuje dodnes.

Pracovní aktivity ukončil odchodem do důchodu. Nicméně nečinný nevydržel dlouho. Velmi brzy si řekl, že by mohl být společnosti ještě prospěšný. Vydal se do Spolku neslyšících v Praze a zajímal se, jak může jako tlumočník pomoci neslyšícím spoluobčanům. Přes svůj důchodový věk se v roce 2000 rozhodl začít pracovat jako tlumočník. Začal se vzdělávat, aby jeho tlumočení bylo co nejlepší. Absolvoval nespočet vzdělávacích kurzů v oblasti sociální práce, absolvoval i 150hodinový kurz pracovníka v sociálních službách a v roce 2009 absolvoval roční kurz pro tlumočníky na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy. 

Pokud Mílu zrovna nezastihnete na nějakém tlumočení, věnuje se buď své velké a milované rodině, a pokud ho nezastihnete vůbec, tak zrovna zpívá ve sboru nebo se projíždí na kole či v zimě lyžuje. A máte-li to štěstí a trávíte čas v jeho přítomnosti, neskutečně se bavíte… a třeba vám dokonce zazpívá nebo vám profesionálně promasíruje bolestivá záda. 

Přejeme našemu kolegovi, tlumočníkovi českého znakového jazyka, Mílovi, aby stále šířil svou pozitivní energií, sršel vtipem a byl skvělým parťákem a spokojeným inspirujícím seniorem. Míla je inspirací pro všechny generace! 


mílaě
 fr

Mílovi všichni z CNN moc gratulujeme a máme obrovskou radost, že se můžeme pyšnit, že ho máme v našem týmu. Děkujeme Mílo!