Tiskové prohlášení CSNN

Tiskové prohlášení: zneužití loga 
k falešné sbírce v Ostravě

 

V Ostravě, dne 2.9. 2019

Centrum služeb pro neslyšící a nedoslýchavé, o.p.s., oznamuje, že došlo ke zneužití loga
organizace, na němž je uvedena zkratka „CSNN“, vedle něj text „Centrum služeb pro neslyšící a nedoslýchavé, o.p.s.“ a u zkratky vlevo je vyobrazen 3x hřeb natažené ruky v barvách fialové, modré a zelené.

V Ostravě se vyskytují osoby, které se vydávají za neslyšící občany a zneužívají logo organizace Centrum služeb pro neslyšící a nedoslýchavé, o.p.s., k podvodnému jednání 
a vybírání peněz do veřejné sbírky. Kopie loga byla vytvořena podvodníky pravděpodobně oskenováním z webu organizace, na kterém je logo vyobrazeno.

Centrum služeb pro neslyšící a nedoslýchavé, o.p.s., upozorňuje, že žádnou veřejnou sbírku nepořádá. Výše zmíněná sbírka, při které došlo ke zneužití loga organizace, je podvodná.

Protože není vyloučeno, že ke zneužití loga dochází víckrát, Centrum služeb pro neslyšící 
a nedoslýchavé, o.p.s., vyzývá občany, aby v žádném případě podvodníkům nepřispívali jakoukoli finanční částkou a rovnou se obrátili na Policii České republiky.

Bc. Pavlína Zarubová, Mgr. Eva Liberdová

Centrum služeb pro neslyšící a nedoslýchavé, o.p.s.
28. října 286/10, 702 00 Ostrava
tel.: +420 730 542 933, www.csnn.cz