Sociální rehabilitace

Informace právě probíhají úpravami a brzy budu zaktualizovány. Děkujeme za pochopení. 

Sociální rehabilitace:

Posláním sociální rehabilitace je podporovat samostatnost, nezávislost a soběstačnost. Podpora  schopností a dovedností, zejm. se zaměřením na odstraňování komunikačních bariér a zajištění porozumění a to jak prostřednictvím znakového jazyka, tak dalších forem komunikace (odezírání, písemná komunikace apod.) s ohledem na potřeby konkrétní osoby.

Podpora a pomoc při osvojování návyků a nácviku běžných činností nezbytných pro samostatný život a s ohledem na maximální využití potenciálu a kompetencí konkrétního uživatele služby za účelem odvrácení sociálního vyloučení a izolace těchto osob.

Sociální rehabilitace je poskytována především formou ambulantní, v případě potřeby a v odůvodněných případech také terénní formou.

Cílem služby je: 

  1. Poskytnout klientovi ve srozumitelné podobě dostatečné množství informací, aby se mohl lépe orientovat ve své nepříznivé sociální situaci a aby byl schopen řešit situaci svými vlastními silami.
  2. Prostřednictvím sociální rehabilitace zvyšovat soběstačnost a samostatnost klienta. Posílit v klientovi kompetence a schopnosti týkající se prosazování oprávněných práv, zájmů a postupů za účelem řešení nepříznivé sociální situace.

  •  Informovaný klient = rozumí své situaci, ví, jak postupovat.
  • Samostatný klient = ví, jak postupovat, je schopen volit postupy a řešení.


 
 Kde nás najdete: 

 

Praha Karlín
Karlínské náměstí 12, 186 00 Praha 8, Karlín
tel.: 224 816 829
SMS, WhatsApp: 736 105 585
koutova@cnn-ops.cz

Kladno
Hřebečská 2680, 272 01, Kladno - Kročehlavy
tel.: 775 908 143
kladno@cnn-ops.cz

Beroun
Na Parkáně 111, 266 01
Beroun
tel.: 776 559 681
beroun@cnn-ops.cz

Příbram
Žežická 193, 261 01, Příbram VII
tel.: 603 570 340
pribram@cnn-ops.cz


Sociální poradenství podporuje
logo