Sociální rehabilitace

Informace právě probíhají úpravami a brzy budu zaktualizovány. Děkujeme za pochopení. 

 Pobočky CNN, o.p.s.:
Mapa

Sociální rehabilitace:

Posláním sociální rehabilitace je podporovat samostatnost, nezávislost a soběstačnost. Podpora  schopností a dovedností, zejm. se zaměřením na odstraňování komunikačních bariér a zajištění porozumění a to jak prostřednictvím znakového jazyka, tak dalších forem komunikace (odezírání, písemná komunikace apod.) s ohledem na potřeby konkrétní osoby.

Podpora a pomoc při osvojování návyků a nácviku běžných činností nezbytných pro samostatný život a s ohledem na maximální využití potenciálu a kompetencí konkrétního uživatele služby za účelem odvrácení sociálního vyloučení a izolace těchto osob.

Sociální rehabilitace je poskytována především formou ambulantní, v případě potřeby a v odůvodněných případech také terénní formou.

 Cílem služby je: 


1.   Poskytnout klientovi ve srozumitelné podobě dostatečné množství informací, aby se mohl lépe orientovat ve své nepříznivé sociální situaci a aby byl schopen řešit situaci svými vlastními silami.

2. Prostřednictvím sociální rehabilitace zvyšovat soběstačnost a samostatnost klienta. Posílit v klientovi kompetence a schopnosti týkající se prosazování oprávněných práv, zájmů a postupů za účelem řešení nepříznivé sociální situace.

1. Informovaný klient = rozumí své situaci, ví, jak postupovat.

       2. Samostatný klient = ví, jak postupovat, je schopen volit postupy a řešení.

 Praha 8 - Karlínské náměstí


sociální rehabilitace - nabídka služby + kontakty Praha 8 - Karlínské náměstí
poradenství ke kompenzačním pomůckám
IT poradenství

Kladno


Kontakty na službu Sociální rehabilitace - Kladno a pracovníky naleznete zde

Beroun


Kontakty na službu Sociální rehabilitace - Beroun a pracovníky naleznete zde 

Příbram


Kontakty na službu Sociální rehabilitace - Příbram a pracovníky naleznete zdeSociální poradenství podporuje
logo