REGISTRACE NA OČKOVÁNÍ

REGISTRACE NA OČKOVÁNÍ A INFORMACE KOLEM TOHO

Seznam míst, kde se očkuje (včetně toho, kolik rezervací mají): https://ockoreport.uzis.cz/

Odkaz, kde se registrovat: https://registrace.mzcr.cz/ (kliknout na tlačítko "Zadat telefonní číslo")
Odkaz, kde si rezervovat termínhttps://reservatic.com/ockovani  (Vyplňujte od části "Rezervace na očkování Covid-19")

Nejdůležitější informace k očkování v ČZJ: https://www.snncr.cz/Nejdulezitejsi-informace-k-ockovani.html

Pomoc s registrací a rezervací poskytnou pracovníci na našich pobočkách.