Příbram


Adresa

Žežická 193, 261 01 Příbram 
IČO: 02636298

Fišerová

Marie Fišerová
Vedoucí pobočky a pracovnice v sociálních službách
tel.: 603 570 340
e-mail: pribram@cnn-ops.cz
Skype, oovoo: cnn-fiserova 

Základní sociální poradenství

– v sociálně právní oblasti, ale i v dalších oblastech života občanů se sluchovým postižením
- doprovod klientů k lékaři, na úřad, do opravny sluchadel a pomoc při vyřizování osobních záležitostí

DROBNÁ ÚDRŽBA SLUCHADEL A KOMPENZAČNÍCH POMŮCEK A ZPROSTŘEDKOVÁNÍ PRODEJE  A OPRAV  KOMPENZAČNÍCH POMŮCEK –včetně zácviku obsluhy sluchadel.

Drobný servis – baterie do sluchadel a kompenzačních pomůcek, výměna hadiček a čištění ušních tvarovek.

PŮJČOVNA SLUCHADEL A KOMPENZAČNÍCH POMŮCEK – s cílem poskytnout sluchově postiženým občanům potřebnou pomůcku na dobu nezbytně nutnou ( např. než dostane potřebnou pomůcku od pojišťovny - pokud ji potřebuje trvale nebo po dobu opravy sluchadel)

ZPROSTŘEDKOVÁNÍ TLUMOČNICKÝCH SLUŽEB pro neslyšící.

Pomoc při uplatňování práv, potřeb a osobních i běžných záležitostí sluchově postižených osob.

PRAVIDELNÉ NÁVŠTĚVY V DOMOVECH PRO SENIORY
Sedlčany, Rožmitál pod Třemšínem.

Spolupráce s organizacemi zdravotně postižených v Milíně, Březnici a Rožmitálu pod Třemšínem, kde pravidelně poskytujeme své služby.

Ambulance
pondělí  – čtvrtek  8.00 – 15.00
pátek  –  návštěvy u klientů a opravy 

Možnost telefonické domluvy na kontaktních číslech.  


Projekt je spolufinancován formou veřejné finanční podpory městem Dobříš.