Příbram


Adresa

Žežická 193, 261 01 Příbram VII.
IČO: 02636298

Fišerová
Marie FIŠEROVÁ
Vedoucí pobočky a pracovnice v sociálních službách
tel.: 603 570 340
e-mail: pribram@cnn-ops.cz
skype, oovoo: cnn-fiserova

Ambulance:
pondělí  – čtvrtek  8:00 - 15:00
pátek  –  návštěvy u klientů a opravy
ostatní dny návštěvy u klientů, v domovech a pečovatelských domech.

Možnost telefonické domluvy na kontaktních číslech. 

Základní sociální poradenství a sociální rehabilitace

  • v sociálně právní oblasti, ale i v dalších oblastech života občanů se sluchovým postižením
  • doprovod klientů k lékaři, na úřad, do opravny sluchadel a pomoc při vyřizování osobních záležitostí

DROBNÁ ÚDRŽBA SLUCHADEL A KOMPENZAČNÍCH POMŮCEK A ZPROSTŘEDKOVÁNÍ PRODEJE  A OPRAV  KOMPENZAČNÍCH POMŮCEK –včetně zácviku obsluhy sluchadel.

Drobný servis – baterie do sluchadel a kompenzačních pomůcek, výměna hadiček a čištění ušních tvarovek.

PŮJČOVNA SLUCHADEL A KOMPENZAČNÍCH POMŮCEK – s cílem poskytnout sluchově postiženým občanům potřebnou pomůcku na dobu nezbytně nutnou ( např. než dostane potřebnou pomůcku od pojišťovny - pokud ji potřebuje trvale nebo po dobu opravy sluchadel)

ZPROSTŘEDKOVÁNÍ TLUMOČNICKÝCH SLUŽEB pro neslyšící.

Pomoc při uplatňování práv, potřeb a osobních i běžných záležitostí sluchově postižených osob.

PRAVIDELNÉ NÁVŠTĚVY V DOMOVECH PRO SENIORY
Sedlčany, Rožmitál pod Třemšínem.

Spolupráce s organizacemi zdravotně postižených v Milíně, Březnici a Rožmitálu pod Třemšínem, kde pravidelně poskytujeme své služby.

Projekt je spolufinancován formou veřejné finanční podpory městem Dobříš.