Pravidla objednávání tlumočnických služeb

Květen 2020: Informace probíhají revizí a budou postupně aktualizovány. 

Stálá ambulantní tlumočnická služba – pondělí až pátek od 8 do 16 hod dle vytíženosti tlumočníků. Klienti mohou posílat své objednávky kdykoliv, avšak tlumočníci mohou reagovat pouze ve své pracovní době od 8 do 16 hodin a i během této pracovní doby mohou reagovat, pokud právě netlumočí. 

Nemohou reagovat na objednávky, obdržené v sobotu a v neděli, jelikož víkend nespadá do pracovní doby. Na objednávky obdržené o víkendu budou reagovat až v následujících pracovních dnech. 

Mimo uvedený čas (pracovní dny od 8 do 16 hod) budou reagovat pouze v urgentních případech – policie, pohotovost.