Praha 8 - Karlín

Adresa
Karlínské náměstí 12, 5. patro 
186 00 Praha 8 - Karlín


Sociální rehabilitace:

sociální pracovník

Jan Kubačák, DiS
tel.: 777 004 918, 224 816 829
e-mail: kubacak@cnn-ops.cz

Kdy
poskytujeme sociální rehabilitaci
ÚT od 11 do 15 hod - v rámci ambulance tlumočnické služby + ostatní dny dle předchozí domluvy

Kde
poskytujeme sociální rehabilitaci
- ambulantně - Karlínské náměstí 12, Praha 8 - Karlín
- terénně - po individuální dohodě

Jak poskytujeme sociální rehabilitaci
- osobně
- telefonicky, SMS nebo WhatsApp na tel. čísle 777 004 918
- e-mailem - kubacak@cnn-ops.cz nebo jakubova@cnn-ops.cz
- skype - jakubova@cnn-ops.cz (POUZE V ÚTERÝ OD 11 - 15 HOD)-------------------

Kateřina Jakubová

Bc. Kateřina Jakubová 
tel: 224 816 829
e-mail: jakubova@cnn-ops.cz
skype: jakubova@cnn-ops.cz (online každé úterý)

Kdy poskytujeme sociální rehabilitaci
ÚT od 11 do 15 hod - v rámci ambulance tlumočnické služby 
Sociální rehabilitace: 

Jednání na úřadech - naučíme Vás vyplňovat formuláře a řekneme Vám, na co máte nárok, v případě potřeby Vás doprovodíme na úřad 

Zaměstnání – poradíme Vám, jak se uplatnit na trhu práce, jak se připravit na pohovor, pomůžeme s inzercí 

Bydlení - společně s Vámi hledáme vhodné bydlení a pomáháme se žádostmi o příspěvek na bydlení

Lékaři - pomáháme Vám najít vhodného lékaře, asistence při domlouvání dalších návštěv 

Vztahy s okolím – pomáháme Vám rozvíjet dobré vztahy s okolím  (kulturní akce, sportovní akce, přednášky...)

Zprostředkováváme kontakty na další neziskové organizace.
Pomáháme a doprovázíme Vás při různých žádostech na úřady či navazující služby.


Poradenství ke kompenzačním pomůckám 

Paur

Jaroslav Paur
tel.: 603 846 204
e-mail: paur@snncr.cz

  - kontrola sluchadel a jejich drobné opravy
  - zácvik používání sluchadel
  - seznámení s dalšími pomůckami usnadňujícími komunikaci
  - možnosti odstranění komunikačních bariér a zlepšení orientace ve společnosti
  - zakoupení baterií do sluchadel - zn. Siemens a Widex - všechny typy: 10, 13, 312, 675, cena: 90/plato
  - možnost bezplatného zapůjčení kompenzačních pomůcek

Každé úterý od 8 do 16 hod, po telefonické dohodě možno i v jiné dny