Otázky a odpovědi

Máte problém? V těchto oblastech vám může CNN pomoci:

 
1. Co jsou průkazky zdravotně postiženého – TP, ZTP a ZTP/P a kde se o ně žádá?

O průkaz zdravotně postiženého (TP, ZTP nebo ZTP/P) se žádá na úřadu práce, který rozhodne na základě zdravotního posudku, na který stupeň má žadatel nárok. Náš sociální pracovník vám pomůže vyplnit žádost a také vás na úřad práce může doprovodit. V případě potřeby zprostředkuje tlumočníka českého znakového jazyka.

Průkazka TP  opravňuje k přednostnímu jednání na úřadě a k přednostnímu využívání vyhrazených míst v dopravních prostředcích. Průkazka ZTP společně s výhodami průkazky TP opravňujek bezplatné dopravě v městské hromadné dopravě a slevě 75 % v meziměstské dopravě. V případě, že vedle těžké sluchové ztráty má žadatel též pohybové postižení, může využívat další výhody v individuální dopravě či vlastníka motorového vozidla. Průkazka ZTP/P rozšiřuje výhody průkazky ZTP o bezplatnou dopravu průvodce v městské a meziměstské dopravě.


 
 
2. Ztráta zaměstnání. Co musím udělat?

Do 3 pracovních dnů se přihlaste na úřadu práce v místě vašeho trvalého bydliště. Tam vás zaregistrují a pomohou vám najít vhodné pracovní místo. V době nezaměstnanosti za vás také budou platit sociální a zdravotní pojištění. To je velmi důležité. Můžete získat i podporu v nezaměstnanosti. Nespoléhejte však jen na úřad práce, buďte sami aktivní. Pokud nevíte, kde práci hledat nebo jak správně napsat životopis, náš sociální pracovník vám s tím rád pomůže.3. Jak se žádá o invalidní důchod?

Vyřizování invalidního důchodu je zdlouhavý a náročný proces. Invalidní důchody se dělí do 3 stupňů a o výši invalidity rozhoduje posudkový lékař. Rádi vás vyřízením invalidního důchodu provedeme. Společně vyplníme žádost a v případě potřeby vás na daný úřad i doprovodíme. Pokud si myslíte, že byste na invalidní důchod měli nárok nebo byste chtěli stupeň invalidity zvýšit, navštivte naši pobočku, pomůžeme vám.4. Příspěvek na nákup mobilního telefonu.

Pro přiznání příspěvku musíte splnit určité podmínky, připravit potřebné dokumenty a vyplnit žádost, s čímž vám rádi pomůžeme. Žádaný telefon musí splňovat několik základních technických podmínek, proto jeho cena může být vyšší. Ze zkušenosti víme, že úřady práce posuzují výši příspěvku různě, někde vám dají 90 % z ceny, někde pouze 50 %. Rozdíl v ceně hradíte sami. Více informací vám sdělíme na některé naší pobočce.


 
5.  Jsem ve finanční tísni, kam se mohu obrátit?
 

Doporučujeme kontaktovat našeho sociálního pracovníka, který vám pomůže zmapovat vaši situaci a následně nabídne možnosti, jak situaci řešit. Bude vás doprovázet během celého procesu. CNN zajistí také tlumočníka znakového jazyka, abyste měli jistotu, že správně rozumíte všem dopisům, úředníkům apod.


 
6. Dostal jsem se do exekuce, jak se to dá řešit?

Exekuce je velmi závažný problém, ale má řešení. Platí, že čím dříve začnete své dluhy řešit, tím lépe. V CNN vám sociální pracovník pomůže kontaktovat odborné pracoviště a zajistíme také tlumočníka znakového jazyka. Pro vaši jistotu vás může sociální pracovník spolu s tlumočníkem znakového jazyka doprovodit i do odborné poradny.
Nenašli jste odpověď na vaši otázku?