Nová tlumočnice v Karlíně

Tlumočnické služby
CNN – Karlínské nám. 12, Praha 8
Dveře č. 505

Mgr. Denisa BLÁHOVÁ
e-mail: blahova@cnn-ops.cz
tel. (SMS, whatsapp): 771 174 071
skype: blahova@cnn-ops.cz