Ambulantní tlumočnická služba a sociální poradenství

ambulanceČervenec

4. 7. - přítomen tlumočník, nepřítomen sociální pracovník
11. 7. - tlumočník + sociální pracovník
18. 7.  - tlumočník + sociální pracovník
25. 7. - přítomen sociální pracovník, nepřítomen tlumočník

Vždy od 11 - 15 hod.

Srpen

V srpnu provoz bez omezení každé úterý.
Vždy bude přítomen tlumočník i sociální pracovník.

Vždy od 11 - 15 hod.