16.4. nebude přítomen tlumočník ČZJ

V úterý 16.4. ambulance tlumočnické služby ZRUŠENA.  Přítomen bude pouze sociální pracovník.